AR-GE Personeli (Araştırmacı)

TÜRKİYE SANAYİ SEVK VE İDARE ENSTİTÜSÜ (TÜSSİDE)
 
İlan No: TBTK.TUSSIDE.2019-1

1- Referans Kodu: TBTK.TUSSIDE.2019-1.01 AR-GE Personeli (Araştırmacı) pozisyonu için;

1.1- İşin Tanımı ve Özellikleri Strateji ve Politika Geliştirme çalışmalarında, literatür taraması yapacak, dünya ve ülke genelindeki gelişmeleri, benzer dokümanları takip ve analiz edecek, mevcut durumu analizi ve hedef durum tanımlaması yapacak, strateji oluşturulmasında girdi sağlayacak, belirlenen hedeflere ulaşmak için yol haritası oluşturacak, yol haritası için eylem planları şekillendirecek, projelendirme ve proje önceliklendirilmesini yapacak, belirlenen hedeflerden sapmaları izleyecek, kök neden analizleri yapacak ve düzeltici aksiyonlar tarifleyecek Ar-Ge personeli istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 2

Personelin Görev Yapacağı Şehir : Gebze/KOCAELİ
 
1.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

1.2.1- Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren; Endüstri Mühendisliği, Endüstri ve Sistem Mühendisliği, İşletme Mühendisliği, Sistem Mühendisliği, Yönetim Bilişim Sistemleri, İşletme, Matematik Mühendisliği, İktisat, Ekonomi, Ekonomi ve Finans, Ekonometri, Finansal Ekonometri, Uluslararası Ticaret ve Lojistik, Uluslararası Ticaret ve Finansman, Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik, Uluslararası Ticaret ve Pazarlama, Uluslararası Finans, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği, Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Çalışmaları, Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler veya Küresel ve Uluslararası İlişkiler bölümlerinden birini bitirmiş olmak,

1.2.2- Alanında doktora mezunları için en az üç (3) y ıl, alanında yüksek lisans mezunları için en az dört (4) yıl, lisans mezunları için ise en az beş (5) yıl mesleki tecrübe sahibi olmak.
 
2- Referans Kodu: TBTK.TUSSIDE.2019-1.02 AR-GE Personeli (Araştırmacı) pozisyonu için;

2.1- İşin Tanımı ve Özellikleri Kurumsal Gelişim ve Dijital Dönüşüm projelerinde, durum analizi yapacak, hedef operasyon modelini tasarlayacak, hedef durum süreç tasarımı yapacak, süreç ve sistem konumlandırması yapacak, süreç gelişim ve iyileştirme alanları tarifleyecek, önceliklendirilmiş yol haritası oluşturabilecek, yol haritasındaki projelerin uygulanmasında danışmanlık ve yönlendirme rolü üstlenecek, dijital dönüşüm yol haritası oluşturabilecek, değişim yönetimi yapacak Ar-Ge personeli istihdam edilecektir.
 
İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 4

Personelin Görev Yapacağı Şehir : Gebze/KOCAELİ

2.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

2.2.1- Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren; Endüstri Mühendisliği, Endüstri ve Sistem Mühendisliği, İşletme Mühendisliği, Sistem Mühendisliği, Yönetim Bilişim Sistemleri, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Telekomünikasyon Mühendisliği, İşletme, İktisat,  Ekonomi, Ekonomi ve Finans, Ekonometri, Finansal Ekonometri veya Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümlerinden birini bitirmiş olmak,

2.2.2- Alanında doktora mezunları için en az üç (3) y ıl, alanında yüksek lisans mezunları için en az dört (4) yıl, lisans mezunları için ise en az beş (5) yıl mesleki tecrübe sahibi olmak.
 
3- Referans Kodu: TBTK.TUSSIDE.2019-1.03 AR-GE Personeli (Araştırmacı) pozisyonu için;

3.1- İşin Tanımı ve Özellikleri Veri Analizi ve Raporlama projelerinde, veri gözden geçirmesi ve yapılandırması yapacak, karar süreçlerini destekleyecek, içgörü ve öngörü oluşturacak veri analitiği yapacak, iş zekası uygulamaları ile performans değerlendirme tablolarının tasarımı, uygulaması ve raporlaması yapacak, analitik model kurulumu yapacak Ar-Ge personeli istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 3

Personelin Görev Yapacağı Şehir : Gebze/KOCAELİ
 
3.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

3.2.1- Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren; Endüstri Mühendisliği, Endüstri ve Sistem Mühendisliği, İşletme Mühendisliği, Matematik, Matematik Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği, Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği, Yönetim Bilişim Sistemleri, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Ekonometri, Finansal Ekonometri, İstatistik veya İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri bölümlerinden birini bitirmiş olmak,

3.2.2- Alanında doktora mezunları için en az üç (3) y ıl, alanında yüksek lisans mezunları için en az dört (4) yıl, lisans mezunları için ise en az beş (5) yıl mesleki tecrübe sahibi olmak.
 
4- Referans Kodu: TBTK.TUSSIDE.2019-1.04 AR-GE Personeli (Araştırmacı) pozisyonu için;

4.1- İşin Tanımı ve Özellikleri Kurumsal ve Dijital Dönüşüm projelerinde, stratejik işgücü analizi yapacak, organizasyonel tasarım yapacak, iş analizi ve yetkinlik modellemesi yapacak, performans yönetimi analizi ve tasarımı yapacak, çalışan anketleri tasarım ve analizi yapacak, organizasyonel değişim yönetimi gerçekleştirebilecek Ar-Ge personeli istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 1

Personelin Görev Yapacağı Şehir : Gebze/KOCAELİ
 
4.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

4.2.1- Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren; Endüstri Mühendisliği, Endüstri ve Sistem Mühendisliği, İşletme Mühendisliği, İşletme, İktisat, Ekonomi veya Ekonomi ve Finans bölümlerinden birini bitirmiş olmak,

4.2.2- Alanında doktora mezunları için en az üç (3) y ıl, alanında yüksek lisans mezunları için en az dört (4) yıl, lisans mezunları için ise en az beş (5) yıl mesleki tecrübe sahibi olmak.
 
5- Referans Kodu: TBTK.TUSSIDE.2019-1.05 AR-GE Personeli (Araştırmacı) pozisyonu için;

5.1- İşin Tanımı ve Özellikleri Ulaşım ve Lojistik konularında planlama, optimizasyon, ağ (Network) modelleme konularında çalışmalar yapacak, SQL programını iyi derecede aktif olarak kullanacak, analitik yetenekleri ve problem çözme yetisini kullanabilecek Ar-Ge personeli istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 1

Personelin Görev Yapacağı Şehir : Gebze/KOCAELİ
 
5.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

5.2.1- Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren; Endüstri Mühendisliği, Endüstri ve Sistem Mühendisliği, İşletme Mühendisliği, Sistem Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği, Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Otomotiv Mühendisliği, Matematik Mühendisliği veya Bilişim Sistemleri Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak,

5.2.2- Alanında doktora mezunları için en az üç (3) y ıl, alanında yüksek lisans mezunları için en az dört (4) yıl, lisans mezunları için ise en az beş (5) yıl mesleki tecrübe sahibi olmak.
 
6- Referans Kodu: TBTK.TUSSIDE.2019-1.06 AR-GE Personeli (Araştırmacı) pozisyonu için;

6.1- İşin Tanımı ve Özellikleri Kurumsal Gelişim ve Dijital Dönüşüm projelerinde, analiz ve tasarım çalışmalarında yer alacak, nitel ve nicel analiz çalışmalarında yer alacak, proje raporlaması yapacak, literatür taraması yapacak, dünya ve ülke genelindeki gelişmeleri, benzer dokümanları takip ve analiz edecek Ar-Ge personeli istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 13

Personelin Görev Yapacağı Şehir : Gebze/KOCAELİ
 
6.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

6.2.1- Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren; Mühendislik Bölümleri, Yönetim Bilişim Sistemleri, İşletme, İktisat, Ekonomi, Ekonomi ve Finans, Ekonometri, Finansal Ekonometri, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği, Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Çalışmaları, Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler, Küresel ve Uluslararası İlişkiler, Uluslararası Ticaret, Uluslararası Ticaret ve Pazarlama, Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik, Uluslararası Ticaret ve Lojistik, Uluslararası Ticaret ve Finansman, Uluslararası Finans, Matematik, İstatistik, İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri veya Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümlerinden birini bitirmiş olmak.
 
7- Referans Kodu: TBTK.TUSSIDE.2019-1.07 AR-GE Personeli (Araştırmacı) pozisyonu için;

7.1- İşin Tanımı ve Özellikleri Yetişkin eğitimi konusunda proje tasarımı ve yönetimi yapacak, eğitim ihtiyaç analizi, program/müfredat tasarımı ve yönetimi, ölçme, değerlendirme ve raporlama konularını yürütecek, organizasyon  (Eğitim, Çalıştay, Toplantı vb.) yönetecek Ar-Ge personeli istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 1

Personelin Görev Yapacağı Şehir : Gebze/KOCAELİ
 
7.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

7.2.1- Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren; Eğitim Fakültesi Bölümleri, Psikoloji, Sosyoloji veya İşletme bölümlerinden birini bitirmiş olmak.
 
ADAYLARDA ARANACAK GENEL KOŞULLAR için tıklayınız.

Not: Süreçle ilgili tüm gelişme ve duyurular, Kurumumuz web sayfasında (www.tusside.tubitak.gov.tr / www.tubitak.gov.tr) ilan edilecektir.  
 
İletişim Bilgileri:

Adres: Barış Mah. Koşuyolu Cad. No:48 PK: 41, 41470 Gebze / Kocaeli

E-Posta: tusside.insankaynaklari@tubitak.gov.tr

Telefon: 0 262 641 50 10