Denetçi Yardımcısı

 

FİRMADA İLETİŞİM KURULACAK YETKİLİNİN BİLGİLERİ

 
Gizem
Oruç
0(312) 507-6518
 

İLAN BİLGİLERİ

 
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
Denetçi Yardımcısı
Sürekli/Tam Zamanlı
10
Diğer
Ankara

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASINA DENETÇİ YARDIMCISI ALINACAKTIR 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası; bağımsızlığı, güçlü örgüt yapısı, nitelikli kadrosu, teknolojik üstünlüğü ve etkili sonuçlar alma özelliği ile dünyanın önde gelen merkez bankaları arasında yer alma vizyonuyla faaliyetlerini yürütmektedir. 
Alınacak Kişi Sayısı: Denetçi Yardımcısı (10 kişi) 
Çalışma Şekli: Tam zamanlı/Kadrolu 
Çalışma Yeri: Denetim Genel Müdürlüğü İdare Merkezi / ANKARA ve İSTANBUL 
Bilgilendirme 
Adaylara yapılacak tüm bilgilendirme ve çağrılar, adayların başvuru sırasında bildirdikleri e-posta adreslerine veya Bankamız internet sitesi insan kaynakları sayfasında (insankaynaklari.tcmb.gov.tr) duyuru yoluyla yapılacak ve kâğıt ortamında herhangi bir yazışma yapılmayacaktır. 
İşe Alım Süreci 
1. Başvuru Koşulları (12 – 22 Nisan 2019) 
 01.01.1987 ve daha sonra doğmuş olmak. 
 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına alınacak kişilerde aranan genel şartları sağlamak. 
 En az dört yıllık eğitim veren Türkiye veya yurt dışındaki denkliği Yükseköğretim Kurulunca tanınmış yükseköğretim kurumlarının; iktisat, ekonometri, işletme, finans, maliye, işletme mühendisliği, endüstri mühendisliği, çalışma ekonomisi, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, hukuk programlarında lisans ya da yüksek lisans eğitimini tamamlamış olmak. 
 Son başvuru tarihi itibarıyla son iki yıl içinde yapılan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işe alım sınavlarının komisyon mülakatı aşamasında elenmemiş olmak. 
 Son başvuru tarihi itibarıyla son iki yıl içinde yapılan; Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya Elektronik Yabancı Dil Sınavından (e-YDS) en az 70 İngilizce puanı veya Test of English as a Foreign Language Internet-Based Test sınavından (TOEFL iBT) en az 84 puan almış olmak.
Son başvuru tarihi itibarıyla son iki yıl içinde yapılan; Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS) en az 80 KPSSP1 puanı veya Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavından (ALES) en az 80 sayısal puan veya GRE sınavından en az 156 sayısal puan veya GMAT sınavından en az 585 puan almış olmak. 
 KPSS, ALES, GRE ve GMAT puanlarına göre aşağıdaki ALES Sınavı Eşdeğerlik Tablosu esas alınarak yapılacak sıralama sonucunda ilk 100 aday (son adayla aynı puanı alan adaylar da dahil) yazılı meslek sınavına çağrılacaktır. 
2. Yazılı Meslek Sınavı (27 – 28 Nisan 2019) 
Yazılı meslek sınavı ekonomi, maliye, hukuk, muhasebe-denetim ve para-banka alanlarından klasik yöntemle Ankara’da yapılacaktır. 
Denetçi Yardımcılığı yazılı meslek sınavı ortalaması (5 alanın puanları eşit ağırlığa sahip olacaktır) 60 puan ve üzerinde olan ilk 30 aday (son adayla aynı puanı alan adaylar da dahil) komisyon mülakatına çağrılacaktır. 
3. Kişilik ve Yetkinlik Testleri (7 – 9 Mayıs 2019) 
Komisyon mülakatı öncesinde, adaylara elektronik posta ile gönderilecek kişilik ve yetkinlik testleri uygulanacaktır. 
4. Komisyon Mülakatı (14 – 16 Mayıs 2019) 
Komisyon mülakatında adaylar güncel sosyo-ekonomik konular ile mesleğin gerektirdiği konulara hâkimiyet yönünden değerlendirilecek, değerlendirme her bir komisyon üyesi tarafından 100 tam puan üzerinden yapılacak ve verilen puanların ortalaması alınarak adayın mülakat puanı bulunacaktır. 
Mülakat puanı 70 puan ve üzerinde olan her aday için 100 tam puan üzerinden verilen yazılı meslek sınavı puanı ile mülakat puanının ortalaması alınarak aday başarı puanı bulunacaktır. Aday başarı puanı sıralamasına göre belirlenen sayıdaki aday başarılı olmuş sayılacaktır. 
Başvuru İşlemleri 
Başvurular, 12.04.2019 tarihinden 22.04.2019 tarihi saat 23.59’a kadar Bankamız internet sitesi insan kaynakları sayfasından (insankaynaklari.tcmb.gov.tr), aşağıdaki belgelerin yüklenmesi suretiyle elektronik yolla yapacaklardır. Şahsen veya posta ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır. o Fotoğraf o Diploma veya geçici mezuniyet belgesi o Sınav Sonuç Belgesi (KPSS, ALES, GRE veya GMAT) o Yabancı Dil Belgesi (YDS, E-YDS veya TOEFL iBT) o Özgeçmiş Bankaya Alınacak Kişilerde Aranan Genel Koşullar 
 Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak. 
 Kamu haklarından yasaklı olmamak. 
 Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süre hüküm giymemek ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak. 
 Alım yapılacak kadronun gerektirdiği görevi devamlı olarak yapmasına engel olmayacak beden ve ruh sağlığına sahip olmak. 
 Başka bir kuruluşa zorunlu hizmet yükümlülüğü bulunmamak, böyle bir yükümlülüğü varsa bunu Bankada çalışarak yerine getirmesi hususunda izin almış ya da bundan doğacak borcu ödemeyi kabul etmiş olmak.

Ayrıntılar:
http://insankaynaklari.tcmb.gov.tr/