Kariyer Eylem Planı

Güçlü Yönleriniz Neler? 

Bu linkteki testi yaparak güçlü yönlerinizi keşfedin.

 
Ne İstiyorsunuz?
  • Kişisel SWOT analizi yapın
  • Güçlü Yönlerim
  • Gelişim Alanlarım
  • Fırsatlar
  • Tehditler

Kariyer Misyonunuzu Keşfetmek:

Bilgi, yetkinlik ve donanımınızı hangi amaç için, nasıl kullanmak istiyorsunuz?
 
Örnek Misyon;
- Mesleki ve kişisel becerilerimi kullanarak sağlık alanında insanlığa değer
katmak, kaliteli yaşam standartlarına ulaşmalarını sağlamak
 
Kurumsal Misyon:
“Misyonumuz; insanların internet üzerinden satın almak isteyecekleri her şeyin olduğu bir yer inşa ederek, yeryüzünün en müşteri odaklı firması olmaktır.”
Amazon.com